Rinalds Uzkalns

Termin „windykator” lub „firma windykacyjna” wzbudza sporo popłochu wśród osób mających mniejsze lub większe problemy z dotrzymaniem terminów spłaty zobowiązań, ale jeśli poprosić większość z nich o wyszczególnienie możliwości i uprawnień, jakimi dysponują windykatorzy, to zazwyczaj nie otrzymamy żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi. Zdecydowaliśmy się więc podać pomocną dłoń wszystkim tym, którzy na dźwięk znienawidzonego słowa „windykator” bledną ze strachu, w niniejszym artykule postaramy się pokrótce określić co tak naprawdę może nam zrobić windykator działający z polecenia banku lub instytucji pozabankowej, która udzieliła nam kredytu bądź pożyczki pieniężnej. Należy jednak mieć na uwadze, że artykuł ten dotyczy wyłącznie firm windykacyjnych oraz windykatorów „prywatnych”, nie omawiamy tutaj działalności komorników sądowych oraz organów egzekucji skarbowej, o których traktuje inne z naszych opracowań zawartych w serwisie cred24.pl. 

Uprawienia windykatora 

Zacznijmy od podstawowej informacji – firma windykacyjna nie jest instytucją państwową, działającą w oparciu o regulacje prawne, w związku z czym nie ma żadnej możliwości stosowania działań wykraczających poza standardowe metody dostępne dla każdego obywatela Polski. Mamy tutaj na myśli ponaglanie, wysyłanie powiadomień, informowanie, zachęcanie do uregulowania zobowiązania i tym podobne czynności. Windykator natomiast nie ma uprawnień do straszenia dłużników, nachodzenia, nękania, wykorzystania mechanizmów służb państwowych takich, jak policja, sądy, urząd skarbowy, czy też komornik sądowy. Firma windykacyjna działa w imieniu wierzyciela i na tej podstawie należy przyjąć, że nie ma szerszych uprawnień niż sam wierzyciel. Jedyne dostępne dla windykatora możliwości działania to powiadomienie dłużnika o zaleganiu z uregulowaniem należności oraz ewentualnie skierowanie sprawy do sądu z wnioskiem o zapłatę kwoty wynikającej z umowy kredytowej. Dopiero po wygraniu sprawy sądowej do urzędu skarbowego lub komornika sądowego zostanie skierowany tytuł wykonawczy mający na celu odzyskanie od dłużnika całości lub części należności – są to już jednak działania, które odbywają się poza jakąkolwiek wiedzą i zakresem działania firmy windykacyjnej. Należy mieć na uwadze, że jedyną rolą firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do ugody pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem, przy czym zakres dostępnych czynności nie wykracza poza standardowe procedury prawne – windykator nie jest policją, komornikiem, sądem, czy przedstawicielem jakiegokolwiek organu, nie ma więc tak naprawdę żadnych uprawnień. 

Oznacza to jednoznacznie, że wszelkie postępowanie typu wielokrotne wizyty przedstawiciela firmy windykacyjnej w domu, straszenie przez telefon, wysyłanie powiadomień o wizycie policji, skierowaniu sprawy do sądu, wzywanie celem złożenia wyjaśnień, straszenie prokuraturą, stosowanie siły i wiele innych sposobów jest całkowicie nielegalne i w przypadku wystąpienia tego typu okoliczności dłużnik ma pełne prawo zwrócić do prokuratury z oskarżeniem o nieprawomocne działania lub nękanie. Dłużnik nie ma także obowiązku wpuszczania windykatorów do swojego mieszkania, czy też biura, co oznacza, że wszelkie próby siłowego wejścia przedstawicieli firmy windykacyjnej do mieszkania dłużnika celem np. oszacowania lub zajęcia składników majątku są absolutnie bezprawne i noszą znamiona przestępstwa. Dodatkowo zabronione są wszelkiego rodzaju czynności związane z zastraszaniem, a windykator nie ma także prawa rozpowszechniania informacji o dłużniku wśród osób trzecich. Przekłada się to bezpośrednio na zakaz rozmawiania z sąsiadami na temat długu i dłużnika, z przełożonym w pracy, rodziną oraz innymi osobami. Windykator nie ma także prawa wysyłania informacji na temat długu do instytucji państwowych, a także BIKu oraz banków innych niż będący wierzycielem w sprawie.

Rzecz jasna nie oznacza to automatycznie, że wszystkie firmy windykacyjne działają w sposób bezprawny, podobny do opisanych powyżej przykładów. Przeważająca większość z nich postępuje w sposób zgodny z prawem oraz etyczny, warto więc spróbować porozmawiać z terenowym inspektorem firmy windykacyjnej w celu ustalenia sposobu spłaty zobowiązania lub znalezienia innych metod rozwiązania problemu – na tym w końcu polega ich zadanie. Dodatkowo warto mieć także na uwadze, że pracownicy firm windykacyjnych mają z reguły bardzo szerokie doświadczenie w różnego rodzaju przypadkach związanych z zadłużeniem oraz niedotrzymywaniem terminów spłat, toteż mogą okazać się niekiedy nieocenioną wręcz pomocą podczas rozwiązywania własnych problematycznych sytuacji dotyczących kredytu bankowego lub pożyczki uzyskanej z firmy pożyczkowej. 

Nie zachęcamy więc do bezkrytycznego unikania kontaktów z firmami windykacyjnymi, bowiem jak wspomnieliśmy powyżej, w przeważającej większości wypadków mogą one stanowić poważne źródło wsparcia w rozwiązywaniu problemów z finansami i kredytami, ale warto mieć orientację w kwestii tego, co wchodzi w zakres dozwolonych czynności, jakie mogą podejmować firmy windykacyjne oraz działań niedozwolonych lub wręcz zakazanych. Taka świadomość bez wątpienia pozwoli pozbyć się nieuzasadnionego często stresu związanego z potencjalną wizytą przedstawiciela firmy windykacyjnej i znacznie prostsze rozwiązanie problemów wynikających z ewentualną niemożnością uregulowania zaciągniętych zobowiązań finansowych.