Rinalds Uzkalns

Podejmując decyzję o wzięciu pożyczki wskazane gruntowne doinformowanie się na temat tego, jak wygląda cała procedura uzyskiwania pożyczki, jakie są warunki oraz ograniczenia. Naturalnie należy również zorientować się, jakie grożą Ci konsekwencje, jeśli coś pójdzie nie tak, jak powinno. Nikt nie bierze pożyczki z myślą, że nie uda się jej spłacić, ale zawsze może się zdarzyć niezaplanowana sytuacja.

Gdy wszystko idzie zgodnie z planem

Zazwyczaj jeśli wszystko pójdzie dobrze, to całą kwotę pożyczki można spłacić w wymaganym terminie. Oznacza to dla przykładu pożyczenie 1000 złotych na 10 dni. Jeśli będziesz przestrzegać terminu spłaty, to będziesz musiał przekazać kredytodawcy 1000 złotych plus wartość dodatkową w postaci naliczonych odsetek oraz ewentualnych opłat dodatkowych. Gdy kredytodawca otrzyma całą kwotę, pożyczka zostaje zakończona.

Nadal będziesz jednak figurować w bazie danych pożyczkodawcy, będzie on mógł więc Cię informować o przyszłych ofertach lub promocjach, które mogą być interesujące dla Ciebie. Twoja wiarygodność kredytowa pozostanie bez zmian lub nawet zdołasz uzyskać niewielką poprawę tego cennego statusu.

Jeśli wystąpią jakieś problemy

Niedawne badania wykazały, że połowa ludzi, którzy decydują się na wzięcie pożyczki nie jest w stanie spłacić długów, podczas gdy około jedna trzecia zaliczyła odwiedziny komornika w ciągu dwunastu miesięcy po otrzymaniu kredytu.

Kredytodawca może zastosować opłaty za zwłokę w płatnościach, które zawsze są uzależnione od rodzaju pożyczki (między innymi od jej wysokości), za każdy dzień opóźnienia zostaną więc Ci naliczone odsetki. Jednym z największych zarzutów stawianych kredytodawcom jest to, że informacje na temat karnych opłat są niejasno sformułowane, więc zawsze upewnij się, że te informacje są Ci w pełni znane przed podjęciem pożyczki – musisz bowiem rozumieć konsekwencje, jakie pociągają za sobą opóźnienia w spłatach.

Rozwiązania problemu

Jeśli wiesz, że problem dotyczący spłat może wystąpić w Twoim przypadku, skontaktuj się z kredytodawcą w celu poszukania rozwiązań alternatywnych oraz zlikwiduj stałe polecenie zapłaty z Twojego rachunku bankowego (o ile takie masz), dzięki czemu będziesz mógł wykorzystać swoje pieniądze do innych celów. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaleca ogólnie, żeby kredytodawcy traktowali kredytobiorców wyrozumiale w przypadku wystąpienia trudności. Oznacza to, że kredytodawca powinien być chętny do udzielenia pomocy lub pójścia na rękę jeśli to możliwe w przypadku trudności ze spłatą raty kredytu.

Jeżeli opóźnienie w spłacie wyniesie ponad trzy miesiące, pożyczkodawca ma prawo ubiegać się o rozpoczęcie egzekucji komorniczej. Oznacza to, że komornik będzie mógł zablokować Ci rachunek bankowy, zabierać część Twojego wynagrodzenia z zakładu pracy lub w sytuacji ekstremalnej nawet zabrać Ci bardziej wartościowe elementy wyposażenia domu na poczet zaległości. Oczywiście dochodzą do tego dodatkowe opłaty manipulacyjne, za wszelką cenę należy więc unikać uruchomienia drogi egzekucji komorniczej. Możesz także rozważyć poszukanie rady lub pomocy w organizacjach udzielających tego typu wsparcia, jak Federacja Konsumentów, czy też Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

Skargi i zażalenia

Jeśli czujesz, że kredytodawca stosuje wobec Ciebie nieuzasadnione praktyki lub nie chce Ci w żaden sposób pomóc, możesz wysłać do niego pisemną skargę. Powinieneś otrzymać odpowiedź na piśmie w ciągu 30 dni, a jeśli nadal jesteś niezadowolony, możesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, w celu uzyskania dalszej pomocy.

Grafika nr 1: Procedura pożyczkowa.